Misja

Dziecko jest najważniejsze.

Jesteśmy szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny oraz wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia. Przygotowujemy go do życia w otaczającym, często niezrozumiałym, obcym, przerażającym małe dziecko świecie.

Oferujemy naszym dzieciom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym mogą zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji.

Dbamy o naszych podopiecznych, ich proces dydaktyczny. Promujemy i propagujemy model nauczania przez działanie i uczenia się przez wielowymiarowe i wieloaspektowe doświadczanie.

Szkoła jest miejscem integracji z dziećmi niepełnosprawnymi. Każdy uczeń jest dla nas indywidualnością, którą kształtujemy i modelujemy. Wzajemnie się od siebie wszyscy uczymy: empatii, wrażliwości i otwarcia na drugiego człowieka. Uczymy się siebie i uczymy się innych.

 

Nasze motto:

Dziecko dąży do niezależności poprzez pracę, do niezależności ciała i umysłu. Jest mu
obojętne co wiedzą inni: chce samo się uczyć, samodzielnie doświadczać w środowisku
i wchłaniać je zmysłami, dzięki własnemu, osobistemu wysiłkowi.                

   M. Montessori