• Ogłoszenia

  Harmonogram wejścia na egzamin

  7.45 – nauczyciele wejście A

  8.15 – 8.25 – uczniowie wejście B Sale 50 (6), 48 (7), 48a (8), 37(9), 36 (10).
  8.15 – 8.25 – uczniowie wejście C Sale 31 (4), 32 (5)

  8.25 – 8.45 uczniowie :
  wejście A – sala 14 (2)
  wejście B – sala 47 (1)
  wejście C – sala 30 (3)

  wejście A – wejście główne do szkoły
  wejście B – wejście przez oddział przedszkolny (zerówka) od ulicy Arciszewskiego
  wejście C – wejście od boiska przy pracowni komputerowej     

     

  Udostępnij:
 • Ogłoszenia

  Komunikat Dyrektora w sprawie egzaminu ósmoklasisty

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu informuje, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem w dniach:
  15.04.2019 r. – język polski,
  16.04.2019 r. – matematyka,
  17.04.2019 r. – język obcy.

  Uczniowie proszeni są o punktualne przybycie każdego dnia na godzinę 8.15 rano.

  Dyrektor informuje, że nastąpiła zmiana sal egzaminacyjnych – aktualne listy zdających będą umieszczone na drzwiach do sal. Dyrektor przypomina, że do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

  Dyrekcja szkoły i nauczyciele życzą wszystkim uczniom powodzenia na egzaminach.

   

  Agnieszka Grzegorczyk-Maziarz
  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5
  z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu

  Udostępnij: