Gdzie szukać profesjonalnej pomocy

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji – edukacja w zakresie profilaktyki, wykrywania oraz leczenia zaburzeń psychicznych i depresyjnych

Forum Przeciw Depresji – portal z informacjami o depresji oraz forum moderowanym przez lekarzy specjalistów

Fundacja Itaka – Antydepresyjny Telefon Zaufania (22 654 40 41), pod którym udzielane jest wsparcie chorym na depresję i ich najbliższym

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – całodobowa bezpłatna ; linia telefoniczna (800 70 2222) dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej, kontakt z profesjonalistami również przez e-mail i czat

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (116 111) i telefon dla rodziców i nauczycieli (800 100 100)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12) – dla dzieci, ale również dorośli, mający problem z dziećmi, mogą uzyskać wsparcie specjalisty

Strona Rzecznika Praw Pacjenta – z informacjami o formach opieki zdrowotnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ośrodki interwencji kryzysowej (OIK) – działają w większych miastach powiatowych, w sytuacjach nagłych udzielają bezpłatnie doraźnej pomocy psychologicznej i socjalnej

Portal Fundacji Zobacz… JESTEM – z informacjami na temat grup wsparcia, możliwości terapii oraz artykułami dotyczącymi depresji

Portal Tacyjakja.pl – prowadzony przez lekarzy i dedykowany osobom z chorobami przewlekłymi, w tym depresją

Udostępnij: