Oddział przedszkolny 5,6-latków „0”

Dzieci z oddziału przedszkolnego 5,6-latków GRUPY „0” otoczone są serdeczną opieką wychowawczyni pani mgr Natalii Pietraszewskiej oraz pani Sylwii Szymańskiej.

Organizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego opiera się na realizacji założeń „Podstawy programowej” zatwierdzonej przez MEN. Realizacja podstawy wspierana jest wybranym przez Radę Pedagogiczną programem wychowania: „Nowa Trampolina Sześciolatka” wyd. PWN.

 

Pomagamy dziecku:

 • poczuć się bezpiecznie w grupie rówieśniczej i w szkole,
 • organizujemy zabawy i gry integrujące,
 • w radzeniu sobie w nowych sytuacjach,
 • w kształtowaniu odporności emocjonalnej,
 • odróżniać to co jest dobre, a co złe,
 • rozwijać postawy asertywne,
 • rozwijać własną samodzielność, dbać o zdrowie i sprawność ruchową poprzez gry i zabawy ruchowe (spotkania z pielęgniarką szkolną, gry i zabawy na świeżym powietrzu)
 • poznawać sztukę (wyjścia do muzeum, kina, Regionalnego Centrum Kultury, udział w koncertach umuzykalniających w wykonaniu Filharmonii Koszalińskiej),
 • uczymy się przez zabawę rozwijać zdolności plastyczne, intelektualne.

 

Rodzice:

 • informowani są na bieżąco o postępach i kłopotach swojego dziecka,
 • mogą korzystać z porad pedagoga, psychologa i logopedy,
 • zachęcani są do współpracy w kształtowaniu umiejętności i zdolności dziecka,
 • zapraszani są do współpracy i pomocy w organizowaniu uroczystości, wycieczek, wyjść do kina teatru.

 

Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go obowiązująca w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

W celu uatrakcyjnienia pobytu dzieci w naszym oddziale organizowane są okolicznościowe uroczystości i imprezy.

Uroczystości i imprezy w roku szkolnym 2019/2020:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego2019/2020.
 • Pasowanie na przedszkolaka.
 • Dzień Przedszkolaka.
 • Święto Marchewki.
 • Zabawa Andrzejkowa.
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia.
 • Mikołajki.
 • Warsztaty bożonarodzeniowe z rodzicami.
 • Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Bal karnawałowy.
 • Warsztaty wielkanocne z rodzicami.
 • Powitanie wiosny.
 • Uroczystości z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca.
 • Dzień Dziecka
 • Wyjścia do Regionalnego Centrum Kultury na przedstawienia teatralne.
 • Spotkania z policjantem, pielęgniarką, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 • Wyjścia do kina.
 • Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej i do Muzeum Oręża Polskiego.
 • Udział w przedstawieniach szkolnych.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

 

Ramowy plan dnia grupy „0”

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne w kącikach tematycznych.
8:00 – 8:10 Ćwiczenia poranne.
8:10 – 8:30 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowania do posiłku.
8:30 – 9:00 I śniadanie. Zwrócenie uwagi na kulturę bycia i spożywania posiłku w ciszy.
9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programów edukacyjnych.
10:00 – 10:50 Wyjście na plac zabaw, spacery.
11:00 – 11:30 II śniadanie, I danie obiadu – zupa.
11:30 – 12:30 Odpoczynek. Zajęcia relaksacyjne, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
12:30 – 13:00 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowania do posiłku.
13:00 – 13:30 II danie – obiad.
13:30 – 14:30 Zabawy ruchowe i integrujące grupę, kierowane przez nauczyciela.
14:30 – 16:30 Praca indywidualna z dzieckiem. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

Zajęcia dodatkowe:

 • Rytmika : mgr Tomasz Krzewina
 • Język angielski: mgr Beata Gębala
 • Religia: mgr Elżbieta Kamińska
 • Logopedia: mgr Izabela Kramarz

 

 

Dokumenty opublikowane na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu zapisane zostały w formacie *.pdf. Jeżeli twój komputer nie odczytuje tych plików, nie możesz ich otworzyć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego czytnika plików *.pdf.
Dopasuj wersję czytnika do swojego systemu operacyjnego, języka, pobierz plik i zainstaluj. Oprogramowanie jest freeware i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Czytnik *.pdf firmy Adobe dostępny pod linkiem.