Ogłoszenia

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

Drodzy Rodzice

Informujemy, iż Fundacja na Przekór Przeciwnościom uruchomiła dla mieszkańców Kołobrzegu Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych. Konsultacje odbywają się w Centrum Spraw Społecznych od poniedziałku do czwartku, i są bezpłatne. 

Konsultacje ze specjalistami w Centrum Spraw Społecznych rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu. Skorzystać z nich mogą mieszkańcy Kołobrzegu, którzy zmagają się z różnego typu problemami. 

We wtorki od 16-18 można się konsultować w sprawach dotyczących przeciwdziałania przemocy oraz problemów dzieci i młodzieży.

W środy m.in. w sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców odbywają się od poniedziałku do czwartku od 16-18 w Centrum Spraw Społecznych przy ulicy Okopowej.

W Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu funkcjonuje również Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15A, pokój nr 8.

Tel. 94 35 523 90

 

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych  mieści się w budynku Centrum Spraw Społecznych przy ulicy Okopowej 15 A, tel.: 94 71 36 145.

Czynny w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godzinach: 16.00 – 18.00

  • Poniedziałek: radca prawny – Aleksander Bolko,
  • Wtorek: psycholog – Jacek Pawłowski,
  • Środa: pracownik socjalny – Renata Więzowska,
  • Czwartek: terapeuta uzależnień – Katarzyna Strojek.

Filie Punktu Konsultacyjnego:

  • Dyżury pełni Małgorzata Maj
    Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Poznańska 9: wtorek: 16.00 – 18.00
    Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Lwowska 7: środa 15.00 – 17.00

 

https://www.informacje.kolobrzeg.pl/miastokg/12589-bezplatne-konsultacje-specjalistow

 

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

Udostępnij: