Przedszkolny Oddział Specjalny

Przedszkolny Oddział Specjalny (wcześniej: Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami) istnieje w szkole Podstawowej Nr 5 od 1 września 2006 roku.

Terapią w oddziale mogą być objęte dzieci od 3 do 9 roku życia. Pracujemy metodą analizy behawioralnej stosowanej, która jak dowodzą badania naukowe, jest za najskuteczniejszą metodą terapii autyzmu.

Zapewniamy każdemu dziecku 20 godzin indywidualnej terapii tygodniowo. Każde dziecko realizuje opracowany przez nauczyciela prowadzącego indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, obejmujący wszystkie sfery rozwoju. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój mowy, komunikowanie się z otoczeniem i umiejętności społeczne. Opieramy się na pozytywnych wzmocnieniach. Dzieci uczestniczą w także zajęciach grupowych i pod okiem nauczyciela prowadzącego są stopniowo wprowadzane do grup przedszkolnych, co umożliwia im integrację z rówieśnikami. Dzieci biorą udział również w zajęciach logopedycznych i zajęciach rytmiki w grupie przedszkolnej. Oferujemy wsparcie rodzicom, dla których organizujemy zajęcia otwarte i dajemy możliwość aktywnego uczestnictwa w terapii.

Terapię w oddziale prowadzą wykwalifikowani nauczyciele , certyfikowani specjaliści analizy behawioralnej stosowanej.

Oferujemy bezpłatne konsultacje , na które można umawiać się telefonicznie pod numerami: 600 234 557, 601060634.

 

Przedszkolny Oddział Specjalny
ul. Arciszewskiego 20
78-100 Kołobrzeg

autyzm-kolobrzeg@tlen.pl
Więcej informacji: www.autyzm.hg.pl