Rehabilitacja

Plan zajęć w I sem. - Mariusz Tułaza

GodzinyPnWtŚrCzwPi
12.50-13.35I A, I BI AI B, III DI BIII D, IV D
13.45-14.30IV AII B, VII B V AV CVI B, VII C
14.40-15.25II CIV D, II BIV AVI BI C, VI A

Plan zajęć w I sem. - Paweł Myszyński

GodzinyPnWtŚrCzwPi
12.50-13.35III A, V C, IV D, VII B VI B, VII BVII B
13.45-14.30II A
14.40-15.25II A, II CIII A, II B

Terapia Integracji Sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko uczestniczy i ma przekonanie, że razem z terapeutą tworzy własne zajęcia.
Celem terapii jest dostarczenie, w sposób kontrolowany odpowiedniej liczby bodźców proprioreceptywnych, przedsionkowych i dotykowych. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, one pojawiają się w sposób naturalny, jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapeuta stopniuje trudność ćwiczeń dla dziecka tak, by ono mogło im sprostać, pomału przechodząc do coraz trudniejszych zadań. Dziecko czując, że odnosi sukcesy podnosi swą samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Zmienia się obraz dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku. Dzięki starannie dobranym, celowym i sprawiającym przyjemność czynnościom w ramach terapii dziecko może poprawić: funkcjonowanie emocjonalne, uwagę i koncentrację, zdolności wzrokowe i słuchowe, sprawność w zakresie motoryki małej i dużej, samoświadomość i samoocenę.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń, który wywodzi się z naturalnych potrzeb ruchowych dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi w trakcie tzw. „baraszkowania”.
Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu. Metoda ta znajduje zastosowanie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, a więc przede wszystkim w przypadkach niepełnosprawności intelektualnej, a także z dziećmi przejawiającymi zaburzenia w zakresie sfery emocjonalnej i społecznej. Zajęcia metodą Weroniki Sherborne mają pomóc dziecku w poznaniu siebie, zdobyciu zaufania do siebie, w poznaniu innych i nauczeniu się ufania im, a dalej poprzez nabywanie pewności siebie i wiary we własne możliwości w nauczaniu się aktywnego i twórczego życia.