• Nowości

  Październik miesiącem profilaktyki – warsztaty dla uczniów i rodziców

  W dniach 19-23.10.2020r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV-VIII oraz rodziców w ramach otrzymanych środków z budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg dotyczących zwalczania Narkomanii i przeciwdziałania Alkoholizmowi. Warsztaty prowadziła Pani Beata Wierzchowiecka – Protasiuk z Agencji Profilaktyki i Terapii Uzależnień ze Szczecina, a koordynatorkami całego przedsięwzięcia z ramienia szkoły były Panie pedagog Kamila Wierzbicka i psycholog Milena Garbacz-Zatorska.

  Udostępnij:
 • Ogłoszenia

  Październik miesiącem profilaktyk – warsztaty dla Rodziców

  Drodzy Rodzice

  W naszej szkole w miesiącu październiku odbędą się spotkania warsztatowe dla uczniów klas IV – VIII. Zajęcia odbędą się w dniach 19, 20 i 23.10.2020 r. ( poniedziałek, wtorek i piątek ) w ramach miesiąca profilaktyki. Zajęcia odbywać się będą w blokach na sali gimnastycznej z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego oraz z dbałością o ograniczoną ilość osób.

  Warsztaty będzie prowadzić Pani Beata Wierzchowiecka-Protasiuk z Agencji Profilaktyki i Terapii Uzależnień ze Szczecina. Warsztaty wspomagać będą Panie pedagog Kamila Wierzbicka i psycholog Milena Garbacz – Zatorska.

  Krótkie streszczenie warsztatów:

  DEBATA – strategie profilaktyczne wg Hansena: korekta przekonań normatywnych, kształtowanie systemu wartości, wiedza o realnych konsekwencjach swoich wyborów.

  FONOHOLIZM – uzależnienie od telefonów komórkowych, mechanizmy uzależnienia, objawy uzależnienia.

  JESTEM OK – dostarczenie wiedzy o środkach psychoaktywnych, niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem, możliwości unikania zagrożeń, potrzeba rozwijania umiejętności odmawiania i wyrażania własnych poglądów.

  MAGICZNE KRYSZTAŁY – przeciwdziałanie naśladowaniu zachowań agresywnych proponowanych przez telewizję, i gry komputerowe, uświadamianie dzieciom odrębności wirtualnego świata od świata rzeczywistego, kształtowanie w dzieciach postawy twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

  SPÓJRZ INACZEJ – świadome uczestnictwo w grupie, postrzeganie siebie i rozumienie własnych emocji, nauka rozwiązywania problemów bez przemocy i agresji.

  Jednocześnie zapraszamy Państwa serdecznie na spotkania z rodzicami w dniach 19,20 i 23.10.2020 ( również poniedziałek, wtorek i piątek ) o godz. 15.30 na stołówce szkolnej.

  Spotkania dla Rodziców mają na celu dostarczenie rodzicom podstawowej wiedzy o uzależnieniach, jak rozpoznać czy dziecko zażywa substancje psychoaktywne, jakie czynniki mają wpływ na powstanie uzależnienia, jak ochronić dziecko przed uzależnieniem, jaką rolę ma profilaktyka domowa, jak ważna jest rola więzi i kontaktu z własnym dzieckiem.

  Wszystkie zajęcia prowadzone będą technikami aktywizującymi.

  Bloki tematyczne dla Rodziców:

  19.10.2020 – Wywiadówka profilaktyczna
  20.10.2020 – Fonoholizm
  23.10.2020 – W sieci

  Raz jeszcze serdecznie Państwa zapraszam

  Milena Garbacz-Zatorska

  Udostępnij:
 • Nowości

  Wojewódzki program profilaktyki uzależnień

  W ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki uzależnień „Pozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, uczniowie siódmych klas wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym z przedstawicielem Sanepidu i Policji.  Celem programu jest zapobieganie używania narkotyków, tzw. „nowych narkotyków” (dopalaczy, środków zastępczych), alkoholu i leków oraz występowaniu innych zachowań problemowych u młodzieży. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z zagrożeniami i skutkami przyjmowania narkotyków oraz kształtowania w nich umiejętności podejmowania właściwych decyzji i umiejętności odmowy.

  Udostępnij:
 • Nowości

  Pogadanka Profilaktyczna

  18 grudnia 2018 r. Pani Magdalena Czekalska, która jest podoficerem w Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu przeprowadziła pogadankę dla uczniów młodszych klas naszej szkoły na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w okresie Zimowych Ferii Świątecznych. Dzieci dowiedziały się, jakie sytuacje doprowadzają do pożaru w domu szczególnie w okresie świątecznym. Niebezpieczeństwo mogą stanowić lampki, czy otwarty ogień świec, które mogą zapalić choinkę. 

  Udostępnij:
 • Nowości

  „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”

  4.12.2018 r. odbyło się spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z uczniami klas VI i VII w ramach programu ,,Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu, Komendy Powiatowej Policji oraz pedagoga szkolnego. W trakcie spotkania była prowadzona dyskusja z młodzieżą dotycząca substancji psychoaktywnych, z jakich powodów uczeń do nich sięga i jak reaguje młody organizm na używki tj. narkotyki, środki zastępcze tzw. ,,dopalacze”, e-papierosy, czy alkohol.

  Udostępnij:
 • Nowości

  Warsztaty profilaktyczne

  3 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałam Integracyjnymi w Kołobrzegu odbyły się zajęcia profilaktyczne, w których uczestniczyli uczniowie z klas IV-VIII.  Zajęcia o charakterze warsztatowym obejmowały trzy grupy tematyczne:
  1) cyberprzemoc,
  2) fonoholizm – jak zapobiegać,
  3) depresja i zachowania autoagresywne.

  Udostępnij:
 • Nowości

  Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas I – VIII „Uzależnieniom powiedz NIE!”

  Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym dla klas I – VIII „Uzależnieniom powiedz NIE!”

  Regulamin
  Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas I – VIII „Uzależnieniom powiedz NIE!”

  I Cele konkursu: – promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych; – zaangażowanie uczniów do działań profilaktycznych; – uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z uzależnieniami; – uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.

  Udostępnij: