• Nowości

  Wycieczka zawodoznawcza do ZS im. Mam. Rataja w Gościnie

  Uczciwie klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Kołobrzegu uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych organizowanym w dniu 17.10.2019 r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Przybyłym uczniom klas VIII zaprezentowana została oferta szkoły w zakresie szkolnictwa zawodowego Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych oraz profili mundurowych klas Liceum Ogólnokształcącego.

  Udostępnij:
 • Nowości

  Wycieczka do Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

  2.10.2019 r. uczniowie klasy VIII B udali się do Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu. Celem wizyty było poznanie oferty szkoły ponadpodstawowej w kontekście rozwijania zainteresowań uczniów. Szkoła może się poszczycić prężnie działającymi różnymi kołami zainteresowań oraz zajęciami sportowymi. Uczniowie Zespołu Szkół Nr1 posiadają własną redakcję, która wydaje gazetę „Łomot”, telewizję „ Sienkiewiczowską” ze wspaniałym studiem i garderobą, a nawet własny Teatr „ Moralitet”.

  Udostępnij:
 • Nowości

  Doradztwo zawodowe

  W ramach realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w semestrze drugim roku szkolnego 2018-2019 w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi uczniowie mieli okazję do poznania oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych z Kołobrzegu i dalszych rejonów województwa zachodniopomorskiego.

  Udostępnij:
 • Nowości

  Warsztaty pro-zawodowe dla klas VII i VIII

  27 lutego 2019 r. uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w ramach lekcji zawodoznawczych udali się do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu. Celem wizyty było przybliżenie uczniom wiedzy na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych. Społeczne Liceum uczy i wychowuje aktywnych i pełnych entuzjazmu młodych ludzi, dostarczając wiedzę nie tylko książkową, ale również życiową.

  Udostępnij:
 • Nowości

  Lekcja zawodoznawcza w Urzędzie Pocztowym

  28 stycznia 2019 r. uczniowie klasy VIIIA odbyli lekcję doradztwa zawodowego w placówce Urzędu Pocztowego w Kołobrzegu przy ul. Arciszewskiego. Celem lekcji było przybliżenie uczniom wiedzy na temat możliwości wyboru przyszłego zawodu. Zatrudnione na poczcie Panie opowiedziały o specyfice pracy urzędnika pocztowego i ogromnej odpowiedzialności wykonywania zawodu. Młodzież dowiedziała się, na czym polega praca nie tylko „ przy okienku”, ale również na różnych stanowiskach obsługiwanych przez pracowników poczty.

  Udostępnij:
 • Nowości

  Lekcja doradztwa zawodowego w przedszkolu

  W ramach lekcji doradztwa zawodowego 7 stycznia 2019 r. uczniowie klasy VIIb udali się do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5. Pani Natalia Stanowska, nauczyciel grupy „0”, opowiedziała uczniom, jak poważne zadanie stoi przed nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Potocznie nazwana „Pani przedszkolanka” powinna być nosicielem wartości, norm i wzorów zachowań. 

  Udostępnij: