Nowości

Lekcje odwrócone

Na początku czerwca lekcje w naszej szkole wyglądały trochę inaczej. Nauczyciele zamienili się miejscami z uczniami. Po wielu miesiącach nauki zdalnej była to ciekawa odmiana. Dokładnie od 31 maja do 9 czerwca 2021 roku Parlament Uczniowski działający w „Piąteczce” zorganizował i przeprowadził projekt pod nazwą „ Lekcje odwrócone inaczej”. Uczniowie przygotowywali lekcje w formie prezentacji, wykładów na wybrany przez siebie bądź nauczyciela temat i prowadzili lekcję zastępując nauczyciela we wszystkich czynnościach. Okazało się, że mamy bardzo zdolną młodzież, interesującą się wieloma dziedzinami, nie tylko grami komputerowymi jak można by przypuszczać.
Wielu uczniów posiada talent pedagogiczny i predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela.
Przy okazji zamiany ról, wielu uczniów stwierdziło również, że praca „belfra” do łatwych nie należy.Korzyści z realizacji projektu były obopólne. Skorzystali sami nauczyciele, którzy mogli zaobserwować przysłowiowe „biurko” z drugiej strony- strony ucznia i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Uczniowie mogli zaistnieć i pochwalić się swoją wiedzą z zakresu własnych zainteresowań.
Serdecznie dziękujemy zaangażowanym nauczycielom i uczniom za włączenie się w realizację projektu.

Opiekun PU
Marzanna Ziomek

1.06 w klasie 6B na religii odbyła się lekcja odwrócona. Temat: „Boże Ciało-tradycja i obchody” przygotowała Antonina Pasikowska. Uczniowie mogli dowiedzieć się m.in, jaką rolę w życiu parafii i

katolików odgrywa Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej,skąd wziął się zwyczaj sypania kwiatków i jak wyglądały dawniej takie procesje. Aktywni uczniowie zostali ocenieni plusami i ocenami bardzo dobrymi. 

Karolina Szarłata-Woźniak
Udostępnij: