Nowości

Zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VIII

W ramach zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VIII przeprowadzono testy predyspozycji zawodowych. Badania predyspozycji służą do diagnozy zainteresowań zawodowych uczniów. W przypadku predyspozycji zawodowych możemy powiedzieć, że są to wrodzone zdolności, które pozwolą na wykonywanie wymarzonego zawodu. Dzięki wiedzy na temat predyspozycji do wykonywania określonych grup zawodów, uczeń może świadomie wybrać odpowiedni kierunek kształcenia po szkole podstawowej oraz w przyszłości wykonywać zawód, który będzie przynosił satysfakcję. Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach doradztwa zawodowego, które podnoszą w dużym stopniu samoświadomość uczniów.

Udostępnij: