Nowości

Badanie predyspozycji zawodowych

24.02.2020 r. nasi ósmoklasiści wybrali się wraz z opiekunami do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kołobrzegu na badanie predyspozycji zawodowych w ramach Dni Kariery. Uczniowie mieli możliwość rozwiązania testów dotyczących orientacji zawodowej i poznania swoich preferencji zawodowych. Ta wiedza ma im pomóc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej jak również zawodowej, gdyż  znajomość samego siebie, swoich mocnych stron, wartości, predyspozycji, ale również ograniczeń, pozwala na podejmowanie odpowiednich kroków w planowaniu swojej kariery.

Udostępnij: