Nowości

Lekcja zawodoznawcza i dotycząca bezpieczeństwa w Straży Pożarnej w Kołobrzegu

10 grudnia 2019 r. uczniowie klasy VIII C udali się do Straży Pożarnej w ramach lekcji edukacji dla bezpieczeństwa oraz lekcji doradztwa zawodowego. Pracownicy Straży Pożarnej młodszy ogniomistrz p. Magdalena Czekalska oraz młodszy kapitan Roman Smołuch opowiedzieli uczniom, na czym polega praca strażaka, który we współczesnych czasach nie tylko jeździ do gaszenia pożarów, ale przede wszystkim bierze udział w wszelkiego typu akcjach ratowniczych, likwiduje zagrożenia o charakterze chemicznym, radiologicznym, ewakuuje ludzi z zagrożonego terenu, bierze udział w ratowaniu ludzi z wody, spod lodu czy z wypadków drogowych. Straż Pożarna jest wzywana do likwidacji katastrof budowlanych i klęsk żywiołowych. Każdy budynek zanim zostanie oddany do użytku musi przejść odbiór Strażacki. Strażacy pracują w niebezpiecznych i gwałtownie zmieniających się warunkach, ich praca należy do ciężkich prac fizycznych wymagających dużej sprawności i wytrzymałości psychofizycznej. Każdy strażak umie udzielać pierwszej pomocy, gdyż tego wymaga, niejednokrotnie akcja ratownicza. Strażacy są narażeni na kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi i radiologicznymi, szkodliwymi gazami, są narażeni na porażenia, poparzenia, przygniecenia i utonięcia. To zawód dla osób o silnych nerwach, gdyż widok rannych czy zabitych ludzi, uczestnictwo w dramatycznych sytuacjach bardzo obciąża psychicznie. Zawód strażaka można zdobyć w trzech szkołach pożarniczych w Częstochowie, Poznaniu i Krakowie. Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie kończą przyszli oficerowie. Mimo, że zawód strażaka cieszy się dużym zaufaniem społecznym, nie idzie to w parze z wysokością zarobków. Tak, więc w Straży Pożarnej pracują ludzie, którzy poświęcają własne zdrowie i życie dla innych, bo kochają ludzi, którym są gotowi pomóc w każdej chwili.

Strażacy Pani Magdalena Czekalska i Pan Roman Smołuch przestrzegali uczniów przed niebezpiecznymi sytuacjami, na jakie są we współczesnych czasach narażeni młodzi ludzie. Opowiedzieli o wielu akcjach ratowniczych przeprowadzonych przez straż na terenie miasta i gminy Kołobrzeg i województwa zachodniopomorskiego. Najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem młodych osób jest brawura, lekkomyślność, chęć zaimponowania innym, a także mylenie świata wirtualnych gier, w których ma się kilka żyć – z życiem w realu. Lekcja w Straży Pożarnej skłoniła uczniów do refleksji nad własnym postępowaniem, wywarła na wszystkich olbrzymie wrażenie.  Na zakończenie zajęć poszliśmy wszyscy do garażu, gdzie stoją różne, maszyny, sprzęt i samochody strażackie. Kilka z nich podczas naszego pobytu właśnie ruszyło do akcji ratowniczej.

Bardzo dziękujemy wszystkim strażakom, że JESTEŚCIE!

Udostępnij: