Nowości

Warsztaty dla klas VIII i VII w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia kariery

24-25 października 2019 r. w szkole Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu odbyły się warsztaty w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany w Polsce od 2009 r., jest akcją Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mającą na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. W ramach inicjatywy wzmacniana jest świadomość potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela. Nasza szkoła również włączyła się w to przedsięwzięcie w bieżącym roku szkolnym. W ramach OTK zorganizowano warsztaty dla uczniów klasy VIII i VII. 24.10 2019 r. przyjechały do nas specjalistki ds. doradztwa zawodowego- p. Ewa Królikowska i p. Alina Ziółkowska z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Koszalina, które przeprowadziły z uczniami klas VIII Edukacyjną Grę Zawodoznawczą. Natomiast 25.10.2019 r. zajęcia zawodoznawcze z uczniami klas VII przeprowadziły doradczynie zawodowe z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży – p. Marianna Różycka i p. Kamila Gołębiowska. Wszyscy uczniowie byli zachwyceni przeprowadzonymi zajęciami, które wspierają uczniów w realizowaniu ich pasji i zachęcają do rozwijania zainteresowań, co warunkuje w przyszłości skuteczniejsze podejmowanie decyzji dotyczącej kształcenia i wyboru zawodu.

Udostępnij: