Nowości

Dzień Otwarty w Zespole Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

16.10.2019 r uczniowie klas VIII udali się w ramach Dnia Otwartego organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu do Stacji Obsługi Samochodów Makulski w Kołobrzegu. Mieliśmy okazję spotkać absolwentów naszej szkoły odbywających tu praktyki. Uczniowie zobaczyli warsztat samochodowy, kanał przeglądowy stacji kontroli pojazdów, a także wiele maszyn i urządzeń technicznych należących do wyposażenia stacji obsługi samochodów. Młodzież dowiedziała się, jakie zadania stoją przed zatrudnionymi mechanikami samochodowymi i jak bardzo odpowiedzialna jest ich praca. Oprowadzający nas po zakładzie mechanik samochodowy omówił wskazania i przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu. Zainteresowani uczniowie dopytywali o godziny pracy oraz wysokość wynagrodzenia w tym zawodzie.
Następnie wszyscy udaliśmy się do drugiego zakładu pracy, którym było Muzeum Bursztynów. Przy muzeum działa sklep z pamiątkami oraz warsztat szlifierski. Uczniowie poznali bezcenną ekspozycję muzealną, obejrzeli film o pochodzeniu bursztynów oraz ich rodzajach. Młodzież mogła wejść do warsztatu szlifierskiego i obserwować pracę zatrudnionych tam osób. Niektórzy przeżyli przygodę poszukiwania bursztynu w piasku. 
Punktem docelowym wycieczki był Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego. Młodzież klas VIII zwiedziła budynek szkoły, uczniowie dowiedzieli się o możliwościach podjęcia nauki w tej szkole. Szkoła kształci w wielu deficytowych na rynku pracy zawodach jak np. kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, elektryk, lakiernik, murarz-tynkarz, ogrodnik, stolarz i na innych kierunkach. Uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności mogą również podjąć naukę w tej szkole na kierunkach dotyczących nowych zawodów tj. asystent fryzjera, pracownik pomocniczy stolarza czy pracownik pomocniczy mechanika.
Wielu uczniów naszej szkoły planuje dalszą edukację w szkole branżowej, żeby zdobyć zawód, który będzie przynosił satysfakcję oraz jest poszukiwany na współczesnym rynku pracy.

Udostępnij: